Jeunesse Global Türkiye

SON 5 YILDA HAYATINIZ NE KADAR ÝLERLEDÝ? 5 YIL ÖNCEKÝ HAYAL ETTÝÐÝNÝZ YERDE MÝSÝNÝZ YOKSA BAMBAÞKA BÝR YERDE MÝ? YOKSA Jeunesse Türkiye “SON 5 YILDA NELER OLUP BÝTTÝÐÝNÝN FARKINDA DEÐÝLÝM” MÝ DÝYORSUNUZ? GEÇMÝÞ BÝR ÞEKÝLDE GEÇTÝ, KAÇIRILAN VEYA YAÞANANLARLA… PEKÝ!!! GELECEÐE BAKARSAK, 5 YIL SONRA NASIL BÝR HAYATINIZIN OLMASINI UMUYORSUNUZ ? HAYATINIZLA NE YAPIYORSUNUZ?… YAÞIYOR… Continue reading Jeunesse Global Türkiye

First blog post

This is the excerpt for your very first post.